Strada Coffee

stradacoffee.fi

stradacoffee.fi

Suunnittelin ja toteutin kotisivut Strada Coffee -kahvilalle.

Sivuilla on myös kevyt sisällönhallintajärjestelmä.

2012