merellinenoulu.com

merellinenoulu.com

merellinenoulu.com

Suunnittelin, toteutin ja julkaisin uudet nettisivut vanhentuneiden tilalle Merellinen Oulu Ry:lle.

Sivuilla on sisällönhallintajärjestelmä, jonka avulla yhdistyksen henkilöstö pystyy helposti itse hallitsemaan sivujen tekstejä, kuvia sekä ajankohtaisia uutisia.

Sivut ovat lisäksi responsiiviset, eli suunniteltu toimimaan hyvin ja olemaan käytettävät myös eri mobiililaitteilla.

2014